Aktuellt

Kommande händelser:

Initiativ från Region Dalarna – ger möjlighet för litteraturskapare att verka under coronapandemin.

Genomförda händelser:

Vår förhoppning är att detta ”Vad har du att berätta?” ska bli en återkommande aktivitet.

—————————————

27/4 2019

I filmen här inleder Lena Kallenberg och därefter föreläser Olov Hyllienmark

Föreningens årsmöte hålls lö 27/4 2019 ca tid 15.30 i Barken galleri och bokstuga Bärkev. 69 Söderbärke.  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 april. mejla till lena.kallenberg@telia.com

Du har väl inte glömt betala medlemsavgift för 2019 www.litteraturenshus.se/medlemsskap/

24 okt 9.30-15.00

Samtal om dagböcker och dagboksskrivande – Biblioteket i Falun i samverkan med Litteraturens hus Dalarna

dagbokssamal

Nationell träff
arrangerad av litteraturens hus Dalarna

Föreningen Litteraturens hus i Dalarna tog initiativ till att bjuda in aktörer inom litteraturområdet från hela landet till en nationell konferens kring erfarenheterna att stärka litteraturens ställning. Konferensen genomfördes i september 2018 på Brunnsviks gamla folkhögskola utanför Ludvika. Landstinget Dalarna bidrog med medel.

Det blev två fantastiska dagar på Brunnsvik om litteraturen som konstform. Elva gäster som representerar olika föreningar, centrumbildningar mm. och fyra från vår förening Litteraturens hus i Dalarna, som stod som inbjudare. Vi visste inte var det skulle landa, men syftet att få ett samtal om litteraturens roll och förutsättningar tog skruv.

Inledde gjorde Lena Kallenberg i egenskap av. Föreningens ordförande. Sedan kom Malin Lagergren chef för förvaltningen för kultur och bildning på vårt Landsting. Sedan Maria Törnfeldt chef för länsbibliotek Dalarna. Det blev en bra ingång som följdes av vad som händer i de olika regionerna och sedan samtalen.
Det blev fantastiskt givande och alla lämnade med ambitionen att sprida tankarna i sina forum och att vi och andra intresserade föreningar ska åter träffas om ett år.

Här finner du inbjudan

Årsmöte 2018

Litteraturkritiker och författare Anneli Jordahl talade fritt kring litteraturen på föreningens årsmöte i Rättviks församlingshem i maj 2018.

Affischen som pdf

Medlemsträff hölls i Falun 26 nov 2017

Välkomna till medlemsträff, ta med en inslagen bok och byt den mot en annan!
Vi bjuder på högläsning ur ett verk av årets nobelpristagare Kazuo Ishiguro.

Möjlighet ges att komma med synpunkter på föreningens verksamhet och träffa styrelsen.
Ta gärna med en vän och kom till ABF:s lokal Stigareg. 7 i Falun.

Föreningen bjuder på fika och glögg!
Söndag 26 nov kl.14-ca 16.

Varmt välkomna!

Samtal om författarroll och villkor

med författarna Boel Werner och Lena Kallenberg, moderator professor em. i litteraturvetenskap Bo G Jansson. Evenemanget  är offentligt

Lördag 14/10 2017 kl. 13-15 Borlänge Bibliotek

Andra delen:

Författarvilkor affisch som pdf

Medlemsrabatt på Dalateatern i Falun, se pjäsen Livet kom så plötsligt  gäller lördag 14/10 kl. 17.00 endast medlemmar i föreningen, se länk i utskickat medlemsbrev.

Världsboksdagen 2017 – årsmöte
Litteraturens hus i Dalarna

Filmen med Olof Buckard

Olof Buckard till Världsboksdagen

Olof Buckard till Världsboksdagen

Bokmässa i Dalarna

Den 11 mars 2017 arrangeras bokmässa på Dalarnas museum i Falun. Föreningen Litteraturens hus kommer att finnas på plats.

Se mer om mässan här.

Evenemang på högskolan Dalarna

Skrivkonst och framsteg Bo G Jansson 5 april 16-00-17.00
Vilka samband finns mellan utbredningen av skrivkonsten och graden av framstegstänkande i ett samhälle? Är det bara i ett samhälle där det skrivna ordet och inte det muntliga framstår som kommunikativt förstahandsval som det kan finnas förutsättningar för kvalificerade framstegstankar?

Bo G Jansson är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Kunskap för ett gott samhälle
Ett antal öppna föreläsningar vid Högskolan Dalarna, vårterminen 2017
Onsdagar 16-17, Högskolan Dalarnas bibliotek, Lugnet, Falun. År 2017 har Högskolan Dalarna funnits i 40 år. Nu erbjuder de en serie öppna föreläsningar för att visa något av den kunskap som skapas bland de över 300 aktiva forskare som idag verkar vid Högskolan. På olika sätt bidrar de till att förverkliga Högskolans vision: Öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

Föreläsningen med Bo G Jansson har en direkt anknytning till det föreningen Litteraturens hus arbetar med.

Välkomna!

Litteraturen i Dalarna – heldag 17 februari 2017

Avslutande reflektioner

Den 17 februari 2017 hölls ett heldagsseminarium kring litteraturen, en mötesplats för Dalarnas olika litterära aktörer. Litteraturen i Dalarna var en konferens med utgångspunkt i rapporten Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget (2017) – som i sin tur utgår från landstinget Dalarnas Visa vägen – Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018.

Hela programmet finns i PDF-filen här Inbjudan till litteraturkonferens

Den slutgiltiga rapporten, inklusive rapport från seminariet hittar du här: Litteraturen i Dalarna 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Här hittar du filmen om millennieskiftets litteratur

Millennieskiftets svenska 18 jan Affisch

Här hittar du pdf-version av affischen: Millennieskiftets svenska 18 jan PDF


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREMIÄR FÖR
LITTERATURENS HUS I DALARNA

Lördag 12 november 2016. Kl 12-15

Se första filmen här. 

(tiden 2-12 min Lena Kallenberg, 12-19 min Tomas Axelsson, 20-1,13 Stina Oscarsson)

Se andra filmen här.

(tiden 0-47 Anna Swärdh, 47-1,13 Esteteleverna)

Seminariet hölls på Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun.
Moderator: Ulf Lundén,
kulturredaktör på Dala-Demokraten.
PROGRAM
LENA KALLENBERG
Författaren och ordföranden för Litteraturens Hus i Dalarna inleder tillsammans med
TOMAS AXELSON
Verksamhetsledare för IKUD (Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna), Högskolan Dalarna.
STINA OSCARSON
Dramatikern, författaren, debattören mm föreläser på temat Litteraturens betydelse idag.
ANNA SWÄRDH
Litteraturforskaren från Karlstads universitet föreläser på temat Shakespeare 400 år.
ESTETELEVER FRÅN LEKSANDS GYMNASIUM
Musikstund på temat Shakespeare 400 år.
DE LITTERÄRA SÄLLSKAPEN I DALARNA
Däribland Dan Andersson Sällskapet, medverkar med bokbord.

Premiär för Litteraturenshus

Klicka på bilden här ovanför så öppnar den sig tydligt.

Litteraturens Hus Affisch i pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tomas Tranströmers översättning till franska
den 7:e november (föreläsning sker på svenska).

Det är en evenemang som är arrangerat av Alliance francaise de Falun men som handla om Tomas Tranströmers översättning till franska (föreläsning sker på svenska). Det är en gästföreläsare, Anna Franklin, som kommer att besöka Högskolan Dalarna den 7:e november. Hon kommer att berätta om Tranströmers översättare till franska Jacques Outin (se bifogat informationsblad). Tid: 19.00, plats: Föreläsningsal 1, Falun Campus, Högskolan Dalarna Om ni har frågor angående denna föreläsning får ni gärna tar kontakt med André Leblanc som är lektor på ämnet franska – all@du.se.

Tranströmmer  PDF: Föredrag Franklin-Outin-20161107

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Föreningen Litteraturens Hus i Dalarna ska verka för litteraturen som konstart, för dess utveckling och förnyelse, stärka litteraturens ställning och initiera debatt kring litteraturens frågor i vår tid. ”Huset” ska också uppmuntra till studier kring litteratur och författarskap och uppmärksamma översättningens samt minoritetsspråkens betydelse.

Styrelsen

Den 17 mars 2016 valdes föreningens första styrelse. Från vänster Marijke Vreeswijk, suppleant, Bo G. Jansson, ledamot, Lena Kallenberg ordförande, Ingvar Henriksson, ledamot
Per Helge, ledamot, Ylva Sellin-Isakson, suppleant, Carina Lindstedt, kassör och Malin Magnusson, adjungerad från Länsbiblioteket.

De två inledningarna som hölls vid det konstituerande mötet finns under fliken Om föreningen.

Filmade presentationer av de som blev valda finns under fliken Om föreningen-Styrelsen

Styrelsen har haft ett konstituerande möte den 19 april. Den har antagit en verksamhetsplan fram till oktober. Föreningen befinner sig i en  uppbyggnadsfas. De viktigaste uppgifterna blir att sprida kännedom om föreningen och dess syfte, studera andra litteraturhus t.ex. det i Oslo och dra lärdomar, samt förbereda ett offentligt möte till hösten.

Styrelsen har haft sitt tredje  möte 31 maj, ett par av oss har varit  på studiebesök till Oslo och Fredriksstad. Vi har äntligen fått ett bankgiro i Länsförsäkringar. Gå in under Föreningen/Medlems