Nyheter

PÅMINNELSE:

Onsdag 27 septemberHERBERT JONSSON – HAIKUPOESI

Kl 18 på Falu stadsbibliotek

Herbert Jonsson berättar om den japanska haikupoeten Mitsuhashi Takajo (1899-1972). Hennes livsverk sammanfattar den japanska haikuns omvälvande utveckling under 1900-talet, och föreläsningen följer hennes väg från de tidiga traditionella dikterna till ålderdomens djärva nyskapande.

Herbert Jonsson är docent i japanska vid Institutionen för språk, litteratur och lärande vid Högskolan Dalarna. Hans forskning är inriktad mot japansk haikupoesi, en konstform som funnits sedan 1500-talet.

TEMA INTERNATIONELL LITTERATURFORSKNING

Litteraturens Hus Dalarna i samarbete med biblioteken i Falun och Högskolan DalarnaIdag 23 augusti hade vi i styrelsen för Litteraturens Hus Dalarna vårt första höstmöte. Vi firade med tårta eftersom det är Soris födelsedag idag. Grattis, återigen, Sori!

Det kommer att hända en hel del i höst. Mer info kommer, men notera redan nu att lördag 16 september kl 13-15 kommer vi att ha öppet medlemsmöte på Alma´s café i Borlänge. Vi bjuder alla medlemmar i Litteraturens Hus Dalarna på gott Almafika! Passa på att bli medlem då, om du inte är det redan.

Stående på bilden, från vänster: Ylva, Nadia och Lena. Sittande: Sori, ordförande Bosse och Björn. Väl mött i höst till Litteraturens Hus Dalarna!Journalisten Bert Sundström besöker Restaurang Stället i Hedemora onsdag 30 augusti kl 18.15. Litteraturens Hus Dalarna är medarrangör. Välkomna!Vi tipsar om en rykande färsk uppdatering av www.dalalitteraturen.se:

Pressmeddelande

Upptäck litteraturen i Dalarna på dalalitteraturen.se

Webbplatsen är uppbyggd kring en interaktiv karta där besökaren kan hitta författare och litterära platser över hela länet. ”Kartan kan ge inspiration till att upptäcka nytt. Kanske nya genrer, eller bortglömda författarskap och skildringar av vårt landskap genom tiderna”, säger bibliotekskonsulent Lina Josefsson.

Dalabiblioteken nylanserar dalalitteraturen.se för att lyfta litteraturen i länet. På sidan finns en litteraturkarta över drygt hundra författare och ett femtiotal platser att upptäcka.

– Här finns en stor bredd, alltifrån det litterära kulturarvet så som Dan Andersson och Ottilia Adelborg till samtida nyutgiven litteratur. Det kan handla om bygderomaner, samtida poesi, litteratur för barn och unga, deckare och feelgood, alla genrer har en plats på kartan. Alla ska kunna hitta en ingång, säger Lina Josefsson bibliotekskonsulent Länsbibliotek Dalarna.

Res med litteraturen

Kartan innehåller klassiska besöksmål med koppling till olika författare, exempelvis författarhem och museer. Här finns även platser som omskrivs i litteraturen, alltifrån Falu Gruva till ett torg eller konditori som figurerar i en roman eller diktsamling.

– Vi har lyft fram ett axplock av litterära verk som på olika sätt utspelar sig i Dalarna. Den sydligaste platsen är motorstadion i Avesta och den nordligaste är Sälenfjällen. Med tiden kommer innehållet att växa i takt med att vi upptäcker nya författarskap och omskrivna platser.

Lyssna på litteraturen

Till några av de omskrivna platserna finns inlästa textutdrag. Inläsningarna har gjorts av skådespelare från Folkteatern i Dalarna och två dikter av Dan Andersson har lästs in av skådespelaren Maria Norgren. Exempel på inlästa texter är utdrag ur Carola Hanssons Augustprisnominerade roman Minnestrådar som till stor del utspelar sig i Falun och Göran Greiders dikt ”Kvarnsveden”.

Dalalitteraturens syfte är att synliggöra Dalarnas litterära kulturarv och samtida författarskap och vara en samlingsplats för Dalarnas litteraturliv.

Länsbibliotek Dalarna, som är en del av Dalabiblioteken, har tagit fram

www. dalalitteraturen.se.Start 4 juni: Digital skrivarkurs med författaren Boel Werner från Ludvika.Mål: Läslovet vecka 44/Dalarnas litteraturvecka 2023
Litteraturens Hus Dalarna arbetar nu för en ny litteraturvecka i hela Dalarna i höst. En vecka med en ny nätverksträff för litteraturintresserade i Dalarna (arrangeras av Litteraturens Hus Dalarna och Länsbibliotek Dalarna), Läslovsaktiviteter på folkbiblioteken, Bokmässan Dalarna och även andra litteraturarrangemang och arrangörer runt om i länet.27 septemberHERBERT JONSSON – HAIKUPOESI

Kl 18 på Falu stadsbibliotek

Herbert Jonsson berättar om den japanska haikupoeten Mitsuhashi Takajo (1899-1972). Hennes livsverk sammanfattar den japanska haikuns omvälvande utveckling under 1900-talet, och föreläsningen följer hennes väg från de tidiga traditionella dikterna till ålderdomens djärva nyskapande.

Herbert Jonsson är docent i japanska vid Institutionen för språk, litteratur och lärande vid Högskolan Dalarna. Hans forskning är inriktad mot japansk haikupoesi, en konstform som funnits sedan 1500-talet.

TEMA INTERNATIONELL LITTERATURFORSKNING

Litteraturens Hus Dalarna i samarbete med biblioteken i Falun och Högskolan DalarnaTidigare program


22 april: Litteraturens Hus Dalarnas Årsmöte 2023

Fornby folkhögskola i Borlänge19 april: David Gray – John Lanchester’s novel The Wall and British dystopian fiction 

Kl 18 på Falu stadsbibliotek

Lecture in English on British dystopian fiction with David Gray, Ph D in English at Högskolan Dalarna. Questions in both English and Swedish are welcome.

The Wall blends the most compelling issues of our time – rising waters, rising fear, rising political division – into a suspenseful story of love, trust, and survival.

Föreläsning på engelska om dystopisk brittisk litteratur – med utgångspunkt i författaren John Lanchesters omtalade roman The Wall (2019) – med David Gray, filosofie doktor i engelska.

TEMA INTERNATIONELL LITTERATURFORSKNING

Litteraturens Hus Dalarna i samarbete med Biblioteken i Falun och Högskolan Dalarna.22 februari: Seminarium med Bengt Berg

Kl 18:30 på restaurang Stället på Åsgatan 68 i Hedemora

Bengt Berg är författare med goda kunskaper om Ukraina. Han berättar om sin bok Under Ukrainas blåa himmel (2022):

Dikterna och de korta prosatexterna låter två vitt skilda verkligheter speglas under det första halvåret 2022. Här och var glimtar humoristiska infall till, vintern går över i vår och våren i spirande grönska alltmedan kriget pågår och den ukrainska kartan blir välbekant också för oss som lever i en annan, skyddad del av Europa.

Boken avslutas med en svit starka fotografier av Mila Teshaieva, från Ukraina och från den dramatiska och plågsamma vårvintern 2022! Förhoppningen är att boken kan fogas in i den motståndskraftiga solidaritet som är det enda svar man kan ge på detta brutala krig mot ett folk och en nation mitt i Europa.

Välkommen – Fri entré!

Litteraturens Hus Dalarna i samarbete med Kulturföreningen Vargen, Hedemora kommun och Folket i Bild/Bergslagen.18 januari 2023: Nätverksträff Litteraturen i Dalarna


2022

11 november: Gestalta kvinnors historia i litteratur 

Stora Salen på Fornby Folkhögskola kl. 16:00-18:00

Samtal med Pia Höjeberg, Lena Kallenberg & Susanne Jobs om deras metoder för att skriva kvinnohistoria. Samtalsledare: Birgitta Hellström, ordförande Dalarnas Kvinnohistoriska förening.

Författarpresentationer:

Susanne Jobs debuterade som barn- och ungdomsboksförfattare 1988. ”Där himlen inte syns” är hennes fjortonde titel och handlar om gruvarbetarfamiljernas villkor under 1700-talet. Trots att Falun är helvetet på jorden lyckades Sofia finna kärleken och få en egen familj. Men lyckan blir kortvarig.

Pia Höjeberg debuterade redan 1977 och har vid sidan om författarskapet arbetat som barnmorska. 1981 skrev hon ”Jordemor” – om barnafödandets historia i Sverige. Hon har också skildrat starka kvinnoöden inom hälso- och sjukvården. Prisbelönt vid flera tillfällen.

Lena Kallenberg skriver främst romaner – både historiska och samtida, barn- och ungdomsböcker, kulturjournalistik och även ”Stockholmania” – bland andra ”Apelsinflickan” och ”Stockholmskärlek”.

Fri entré. Fika: 50:- (kontant eller swish)

Litteraturens Hus Dalarna i samarbete med Fornby folkhögskola, Dalarnas Kvinnohistoriska förening och Borlänge kommun8 juni: Nätverksträffen Litteraturen i Dalarna

Rättviks kulturhus

Nätverksträffen Litteraturen i Dalarna, i regi av Länsbibliotek Dalarna och Litteraturens Hus Dalarna, genomfördes helt i enlighet med beskrivningen i vidstående inbjudan.

Seminariet vände sig till alla som arbetar med litteratur i någon form – författare, översättare, illustratörer, svensklärare eller bibliotekspersonal, förlag, folkbildare, ideella föreningar och litteraturvetare.

De viktigaste initiativen/idéerna som framkom under nätverksträffen var följande:

  1. På initiativ av bland andra bibliotekarie Ylva Sellin Isaksson (biblioteken i Falun) föreslogs planering av en Dalarnas litteraturvecka i anslutning till höstlovet/läslovet i vecka 44 2023. Tanken är att litteraturveckan ska arrangeras i samverkan mellan Litteraturens hus Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Bokmässan Dalarna.
  2. På initiativ av flera vid nätverksträffen deltagande bibliotekarier, författare och översättare föreslogs planering av framtida författarträffar på Falu stadsbibliotek från och med hösten 2022 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Litteraturens hus Dalarna.
  3. Vidare föreslogs anordnandet av en framtida litteraturvetenskaplig föreläsningsserie, en föreläsning per halvår, vid Falu stadsbibliotek under rubriken ”Internationella litteraturforskare vid Högskolan Dalarna”. Det hela är tänkt att ske genom samverkan mellan Falu stadsbibliotek, Högskolan Dalarna och Litteraturens hus Dalarna. Projektet kan ses som en fortsättning på det digitala uppstartsprogram som under våren 2022 arrangerades på initiativ av universitetslektor David Gray vid Högskolan Dalarna med föreläsningar på temat dystopier i modern internationell litteratur.
  4. Framtida arrangemang av skrivarkurser diskuterades under nätverksträffen. Inom Litteraturens hus Dalarna planeras för en skrivarkurs, särskilt riktad till ungdomar, under ledning av författaren Boel Werner. Under nätverksträffen presenterades remissversionen av ”Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026”. Litteraturens hus Dalarna har efter nätverksträffen lämnat ett starkt positivt remissvar till planen eftersom främjandet av litteraturens ställning i Dalarna, och värnandet av litteraturen som konstform i Dalarna, här särskilt lyfts fram och betonas.

Under nätverksträffen beslöts att denna regionala nätverksträff inte är en engångsföreteelse utan i stället ska återkomma årligen.2020

Ovanstående är ett initiativ från Länsbibliotek Dalarna, Region Dalarna, som ger möjlighet för litteraturskapare att verka under coronapandemin.

2019

2018

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nyheter

Kulturens makt & Möjligheter – två temadagar

Studiefrämjandet arrangerar i samverkan med Falun och Borlänge kommuner två temadagar. Det sker den 12 januari 17 och den 26 januari. Det första tar upp gager och ersättningar vid evenemang och det andra Jämställdhet vid evenemang.

Bild med text

KulturensMakt&Möjligheter-webb PDF

Till arrangörernas sida

Publicerat i Arrangemang | Kommentarer inaktiverade för Kulturens makt & Möjligheter – två temadagar

Poängen med litteratur saknar poäng

Lena Kallenberg i Daladem

Poängsättningen av allt möjligt rycker närmare all mänsklig aktivitet utan att vi reflekterar över konsekvenserna. Ett idiotmässigt steg i den riktningen är påhittet att ge barnböcker ett omdöme i en skala från 1-5.

Ju mer sammansatta företeelser är desto svårare är det att på ett meningsfullt sätt mäta dem i siffror. Litteratur i likhet med konst och musik rör estetiska värden, att bedöma dessa ställer höga krav. Det är iögonfallande hur sättet att recensera och skriva om litteratur har fördummats, hur tyckandet och kännandet har fått ta över det krympande spaltutrymmet till förfång för analysen. Ja, ibland har den som ”tycker till” inte ens bemödat sig om att läsa boken.

Här hittar du artikeln i sin helhet.

Publicerat i Debatt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Poängen med litteratur saknar poäng

Studiebesök Litteraturhuset i Fredrikstad samt Litteraturhuset i Oslo 23 – 25 maj 2016 För Litteraturens Hus i Dalarna Marijke Vreeswijk och Lena Kallenberg

 

Resan genomfördes i syfte att få en inblick i de fungerande litteraturhusen och dra lärdomar till uppbyggnaden av en verksamhet i Dalarna.

Fredrikstad

Kommunen har en yta av 286 km2 och 78000 invånare (2015), tätorten har cirka 25000.

Vi  samtalade med Merete Lie, daglig ledare som också visade lokalerna.

Litteraturhuset startade år 2013 och svarade mot ett stort intresse och önskemål utifrån. Som exempel kan nämnas att det i  Fredriksstad/Sarpsborg redan fanns  en litteraturfestival samt ett par kvinnliga läsesällskap med ca 300 medlemmar.

Litteraturhuset är en stiftelse och står för driften av huset och halva ytan av litteraturhusdelen.

Merete Lie är daglig ledare. Ansvarig för program och material: Perry Olsen;

för sälj, kurs och konferens: Wenche Reinaas;

för skönlitterära program: Kjell Holbye;

för koordinator arrangemang: Christoffer Schou.

I styrelsen: Tine och Morten Fredriksen (Fredriksborg Eiendom, som byggt och äger huset), Jon Michelet (författare), Atle Sommerfeldt (biskop) samt Truls Velgard.

Ekonomi/Budget: Stiftelsen har en driftsbudget på 1 000 000 per år varav hälften från kommunen samt nästan resten från projektstöd, enskilda och en liten del från biljettintäkter. En ”backlog” på 4,5 år. Man kan bli ”husvän” för 350 kr per år. Gratis medlemskap för elever och studenter.

Målsättning: att väcka intresse för litteratur, läsning, debatt och kultur. Att vara en central plats för samhällsdebatt, idéutveckling, kunskapsförmedling och litterära upplevelser.

Föreningar, kulturaktörer, institutioner, offentliga instanser, politiska partier och andra ska kunna nå en bred publik genom egna arrangemang (stängda och öppna).

Man har ett gott samarbete med förlag i Norge, författare, media, journalister, fotografer, departement och forskning.

Intäkter kommer från biljettförsäljning, fondbidrag och statliga och kommunala bidrag samt uthyrning av lokaler.

I samma byggnad finns Institutet för Journalistik, restaurang, bibliotek, föreläsningssalar.

Man arrangerar lokalpolitiska diskussioner, har samarbete med högskola, media, temaresor, skolor, samtal mellan litteraturkritiker och utbyte över gränser. Föreläsningar för gymnasieelever av de bästa forskare och aktiva lärare (ex. historielag). Tätt samarbete med bibliotek där man stimulerar varandra. Till författarbesök beställer man böcker till försäljning och får en viss procent av intäkterna.

Man har haft något program med författare tillsammans med översättaren. En särskild sakprosadag, teman som tex. rysk litteratur. För närvarande 240 arrangemang årligen. I snitt 115 besökare/ arrangemang. Tendens: Färre men fler av publika arrangemang.

Samarbete i samband med arr:

Med media, resebyråer, högskola, lokala historiesällskap.

Marknadsföring är mycket viktig: facebok (man har ca 9000 följare,) instagram, ett tryckt programhäfte, flygblad, nyhetsnotiser.

Totalt antal besökare 110 000 (2015).

Vad vi skulle kunna ta med oss:

”uthyrning” av namnet, vikten av marknadsföring, arrangemang, skolsamarbete, att nå en bred publik.

Oslo

Kommunen har en yta på 454 km2 och 1,7 milj. 619000 invånare (2012), tätorten har cirka 66000.

Vi samtalade med Tone Linde, administrativ chef som också visade lokalerna.

Litteraturhuset är en stiftelse och bildades av Stiftelsen Fritt Ord  2006. Den önskade ett flaggskepp för yttrandefriheten. Litteraturhuset hyr (tyvärr) sina lokaler. Den ökade hyran utgör ett problem.

Tone Linde är administrativ chef.

I styrelsen: Tre författare, den tidigare chefen för NRK, den tidigare chefen för Sparbankstiftelsen samt Helge Joheim, professor i litteratur.

Ekonomi: Bidrag från stat och kommun, men det täcker inte hyran. DNB (riskkapitalbolag) sponsrar lördagsprogram samt skolbesök. Man söker sponsorer.

Målsättning: Stiftelsen Litteraturhuset är oberoende och icke-kommersiell och har som målsättning att förmedla och väcka intresse för litteratur och läsning genom bland annat (internationell) litteratur, folkbildning och politisk debatt. Litteraturhuset ska vara ett flaggskepp för yttrandefrihet med utgångspunkt i litteraturen. Det är framför allt en uthyrningsarena och samarbete har man inte i egentlig mening. Likabehandlingsprincipen är viktig.

Intäkter från bland annat uthyrningsverksamhet. Man har 1600 arrangemang per år, 120 000 besökare till arrangemang och 250 000 besökare till huset.

I samma byggnad finns restaurang, bokhandel, föreläsningssalar, studiesalar. Samt en loftlägenheter för utländska författare som måste vara inbjudna.

En skiljelinje med vad Litteraturhuset gör och vad andra gör. Viktigt med hög kvalitet. Ambassader kan bidra med att få dit författare. Kontakter med ambassader, förlag (för info). Det finns i Norge också ett lagkrav på att biblioteken anordnar program.

Alla som ”gör något” får betalt. Mellan 8000 och 2700 kronor. Några arrangemang är gratis, andra runt 100 kronor.

Ett program som heter ”lördagsserien” (folkbildning), just nu ”de tidigaste kulturerna, andra religioner”. Barnprogram är stort. Ungdomsprogram lika så. Fyra dagar per vecka + lunch för barn, skolbesök med författare, 1000 elever per vecka. Man blandar sociala grupper. Andra exempel: Speideren (scouterna) där barn får lära sig om norsk natur. Kurderna – folket utan land? Litteraturtåget Bergen – Oslo.

Man har inte haft något program med författare tillsammans med översättaren, anser inte att det ”ger något”.

Marknadsföring: genom facebook och annonser.

Vad vi skulle kunna ta med oss:

Litteraturtåget, differentierad betalning, ”uthyrning” av namnet, folkbildning, kontakter med ambassader/ förlag, sociala medier. Kombinera programutbudet med olika nivåer, ex. lärare föreslår lämpliga ämnen för gymnasieelever som bjuds in att lyssna till en expert i ämnet.

Sammanfattningsvis:

För att förstå den framgång som litteraturhusen rönt i vårt västra grannland bör man känna till att litteraturklimatet skiljer sig avsevärt från det i Sverige. Trots att man framför farhågor för en negativ utveckling tex. i form av mer massmarknadslitteratur på bekostnad av en mindre bredd i litteraturutbudet m.m. Utan någon direkt vetenskaplig underbyggnad kan man förmoda att den förflackning som pågått länge i vårt land inte alls nått samma nivå i Norge. En konkret viktig sak att peka på är den norska statliga inköpsgarantin. Den gör att biblioteken köper in en ansenlig mängd av norska författares verk. Det gör bland annat att bibliotekens utbud hålls uppe och bidrar dessutom till att norska författare  kan leva på sitt författarskap i mycket högre grad än i Sverige.

Litteraturhusen i Norge ser ingen risk i att konkurrera med biblioteken när det gäller att arrangera författarframträdanden, utan ser sig som komplement. Det borgar den norska biblioteksslagen för som skrivit in skyldigheten för biblioteken att arrangera författarframträdanden.

Bägge litteraturhusen betonade vikten av att inte låsa upp sig i för höga fasta kostnader ( tex. hyra) samt att vara noga med att borga för en god kvalitet i verksamheten. Vi fick med oss lyckönskningar i arbetet med att bygga ett litteraturens hus efter våra förhållanden i Dalarna samt en önskan om ett framtida samarbete.

Publicerat i Verksamhet | Kommentarer inaktiverade för Studiebesök Litteraturhuset i Fredrikstad samt Litteraturhuset i Oslo 23 – 25 maj 2016 För Litteraturens Hus i Dalarna Marijke Vreeswijk och Lena Kallenberg

Kartläggningen av litteraturen som konstform i Dalarna

Länsbibliotek Dalarna håller i en kartläggningen av litteraturen som konstform i Dalarna.
Ylva Selin om också är styrelsemedlem i Litteraturens hus har uppdraget att genomföra kartläggningen Se mer om det här:

http://lansbibliotekdalarna.se/2016/08/litteraturomradet-i-dalarna-kartlaggs/

http://www.dt.se/dalarna/lanets-litteratur-ska-kartlaggas

http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/litteraturen-ska-fa-sitt-eget-lyft

Ylva Sellin Isaksson, projektledare
Projektet Litteraturen som konstform i Dalarna, Länsbibliotek Dalarna
023-861 53, ylva.isaksson@falun.se

Publicerat i Verksamhet | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Kartläggningen av litteraturen som konstform i Dalarna