Andra Litteraturhus

Behovet av en arena för litteraturen och dess förutsättningar är stort, inte bara i Dalarna.  Litteraturens hus  finns  till exempel i Berlin och Oslo. I Sverige finns ett litteraturhus i Göteborg, här hemma är det en relativt ny företeelse och ”husen” formas utifrån lokala förutsättningar. Det tas initiativ på flera håll i landet för att bilda nya Litteraturens hus.

Här publicerar vi länkar till mer information om  verksamheten. Syftet är att sprida idéer och tankar, som i sin tur kan berika samtalet om Litteraturens hus i Dalarna och de specifika förutsättningar som finns här.

Litteraturhus finns i: