Valberedning

Valberedning 2022

Satu Sundström
Suzanne Lazar
Per-Erik Hästö

Tidigare valberedning (2016):