Kategorier
Gör din röst hörd

Poängen med litteratur saknar poäng

Lena Kallenberg i Daladem

Poängsättningen av allt möjligt rycker närmare all mänsklig aktivitet utan att vi reflekterar över konsekvenserna. Ett idiotmässigt steg i den riktningen är påhittet att ge barnböcker ett omdöme i en skala från 1-5.

Ju mer sammansatta företeelser är desto svårare är det att på ett meningsfullt sätt mäta dem i siffror. Litteratur i likhet med konst och musik rör estetiska värden, att bedöma dessa ställer höga krav. Det är iögonfallande hur sättet att recensera och skriva om litteratur har fördummats, hur tyckandet och kännandet har fått ta över det krympande spaltutrymmet till förfång för analysen. Ja, ibland har den som ”tycker till” inte ens bemödat sig om att läsa boken.

Här hittar du artikeln i sin helhet.