Litteraturens hus Dalarna

Litteraturens hus Dalarna är en partipolitisk och religiös obunden ideell förening vars uppdrag är att verka för att stärka litteraturen i Dalarna. 

Det skrivna ordet hänger intimt samman med demokratin. Litteraturens Hus Dalarna ska aktivt verka för yttrande- och tryckfrihet och alla människors lika och unika värde.


Lämna ett svar