Styrelse

Föreningens styrelse består  av:

Lena Kallenberg, ordförande
Gunnar Blommé, sekreterare
Björn Grünewald kassör
Ganime Stålenhag (Ordinarie)
Boel Werner (Ordinarie)
Anders Engdahl (Suppleant)

Adjungerade:
Torbjörn Lundgren
Lena de Veen

Revisor
P-O Tellander

Här presenterar sig föreningens första styrelse

Styrelsen som valdes på föreningens årsmötet 2017 bestod av:

Lena Kallenberg ordförande, Ingvar Henriksson sekreterare, Carina Lindstedt kassör, Ylva Sellin-Isaksson, Bo G Jansson, samt suppleanterna Marijke Vreeswijk, Boel Werner och  Tomas Axelsson.

Ledamöter från den första styrelsen:

Suppleanter