Program

Programförklaring för den ideella föreningen Litteraturens Hus i Dalarna.

Litteraturens Hus i Dalarna ska verka för litteraturen som konstart, för dess
utveckling och förnyelse.

Den ska vara ett forum för att stärka litteraturens ställning och initiera debatt kring litteraturens frågor i vår tid.

Den ska uppmuntra till studier kring litteratur och författarskap och uppmärksamma översättningens samt minoritetsspråkens betydelse.

Den ska knyta band med forskningen inom litteraturområdet.

Den ska erbjuda möjlighet för unga människor att möta litteratur och vara en plats där unga som läser och skriver kan träffa varandra och andra som skriver. Samt ge unga möjlighet att möta yrkesverksamma inom det litterära området.

Litteraturens Hus i Dalarna ska verka i hela länet. Tanken är att föreningen ska ha
sitt säte på Brunnsvik.

Lokalerna i Brunnsvik kan erbjudas till studiecirklar och kursverksamhet som rör
litteraturområdet, debatter, seminarier, läsningar, arbetsmöjligheter för författare och
översättare, fristadsförfattare, förlagsverksamhet och annat som angår
litteraturområdet.

Verksamheten i namnet av Litteraturens Hus i Dalarna ska vara partipolitiskt och
religiöst obunden och ske på en icke-kommersiell basis.

Litteraturens Hus i Dalarna ska knyta kontakter med aktörer inom litteraturområdet i hela landet samt internationellt.

Det skrivna ordet hänger intimt samman med demokratin. Litteraturens Hus i Dalarna ska aktivt verka för yttrande- och tryckfrihet och alla människors lika och unika värde.