Programråd

Styrelsen  har tillsatt ett programråd bestående av Ylva Sellin, David Gray och Torbjörn Lundgren.